AutoSOS u Auto Kešu

Motoo AutoSOS AUTO KEŠ

AutoSOS u Auto Kešu

MOTOO pravilnik:

MOTOO AutoSOS Vaucer važi za vozila do 3,5t mlađa od 20 god.

– Usluge MOTOO AutoSOS Vaucera se ne mogu kumulativno koristiti
niti se može menjati jedna usluga za drugu

MOTOO AutoSOS Vaucer važi iskljucivo za vozilo ciji su podaci
uneti u evidenciju i ne može se ustupiti drugom vozilu

– U slucaju promene vozila, neiskorišcene usluge možete
preneti na novo vozilo uz obavezno vracanje starog Vaucera

MOTOO AutoSOS Vaucer je aktivan za 72h od trenutka kupovine

MOTOO AutoSOS Vaucer važi do 24:00h dana
koji je oznacen kao istek

 

VAUCER / PAKETI važe u slucaju mehanickog kvara i saobracajne nezgode, ukljucujuci dogaaje koje je bez namere prouzrokovao korisnik vozila, za period važenja naveden na vauceru.

MOTOO AutoSOS Srbija

2

 

MOTOO AutoSOS Evropa

MOTOO AutoSOS Auto Keš Evropa

Terminologija MOTOO AutoSOS vaucera:

– “Kvar” – mehanicka i/ili elektronska neispravnost vozila koje onemogucavaju dalju vožnju ili koji dalju vožnju cine nebezbednom

– “Popravka” – u zavisnosti od objektivnih uslova, trajno ili privremeno, otklanjanje mehanicke i/ili elektronske neispravnosti vozila koje omogucava njegovo bezbedno pokretanje

– „Popravka na licu mesta“ – otklanjanje kvara na motornom vozilu na mestu nalaženja vozila, koja ne zahteva: zamenu rezervnog dela, korišcenje aparata za dijagnostiku kvara na vozilu ili upotrebu alata za otklanjanje kvara na motornom vozilu, a koji se ne nalazi u vozilu za vršenje usuge šlepovanja

– „Šlep“ – prenos vozila bez upotrebe pogona motornog vozila

– „Saobracajna nezgoda“ – saobracajna nezgoda je dogaaj na putu ili drugom mestu otvorenom za javni saobracaj ili koji je zapoceo na takvom mestu, u kome je ucestvovalo vozilo u pokretu upisano u MOTOO AutoSOS vauceru i u kome je jedno ili više lica poginulo ili povreeno i/ili je nastala materijalna šteta (npr. sudar, prevrtanje, izletanje sa puta, eksplozija, požar)

– „Popust“ – umanjenje redovne cene usluge

– „Izdavalac“/„Izdavalac vaucera“ – MOTOO Auto Servis

– „Imalac“/„Imalac vaucera“ – pravno ili fizicko lice koje je uplatilo cenu vaucera i kupovinom vaucera zakljucilo ugovor o buducem korišcenju ugovorenih usluga i/ili lice ovlašceno od strane vlasnika vozila ili Imaoca vaucera da koristi motorno vozilo za koje je zakljucen ugovor o buducem korišcenju ugovorenih usluga (clan porodice, zaposleno lice i sl.)